Conclusions de la Matinal de Debat

Us deixem les conclusions de la Matinal de Debat que vam fer a plaça Orfila el passat 17 de novembre.

Image

GUIÓ DEBAT

  • L’ÈTICA INSTITUCIONAL PÚBLICA

Millorar la llei de finançament dels partits polítics, especialment pel que fa a la transparència respecte els comptes dels partits. Els ciutadans han de poder conèixer la dependència creditícia dels partits polítics respecte les entitats financeres. La CUP no ha de recórrer al crèdit bancari ni per finançar les seves estructures internes, ni per costejar les seves activitats com per exemple les campanyes electorals.

Modificar els sous dels parlamentaris ajustant-los a paràmetres de suficiència de les necessitats bàsiques. Respecte la quantia actual la CUP rebaixarà fins al llindar del 250% del sou mínim interprofessional (uns 1600€ bruts) el salari dels seus electes.

Publicar els sous dels càrrecs electes com acció de denúncia i agitació.

Realitzar un estudi exhaustiu sobre les dimensions dels càrrecs públics, ja siguin electes, assessors, gabinets, representants de grups parlamentaris… avaluar-ne les seves funcions, suprimir l’acumulació salarial i eliminar aquells innecessaris generats per la dinàmica d’expansió hipertròfica dels partits. La CUP prohibirà la duplicitat de càrrecs per nivells administratius (parlamentari, executiu, municipal, orgànic…)

La CUP ha de limitar el mandat dels seus parlamentaris a una legislatura, però permetent la renovació per una altra legislatura mes per aquells casos de vàlua contrastada.

Regular un procés popular de revocació de les actes parlamentàries, atès que els ciutadans han de poder disposar d’un mecanisme participatiu per tal de retirar els càrrecs de representació pública. La CUP introduirà aquest mecanisme respecte dels seus parlamentaris. Per exemple es sotmetran a una qüestió de confiança obligatòria a mitja legislatura.

  • LES DIMENSIONS DE LA POLÍTICA

DELIBERACIÓ

Aconseguir fer públics tots els documents oficials per tal que els ciutadana puguin accedir a tota mena d’informació oficial com actes parlamentàries, esborranys de projectes de llei, pressupostos desglossats… la CUP vetllarà per transferir tota la informació disponible als moviments socials més correlacionats amb cada temàtica.

La CUP desenvoluparà ginys didàctics on s’expliqui de forma entenedora els preceptes legals, les dades estadístiques, els conceptes politològics… tot ponderant la informació i seleccionant l’agenda política des de la perspectiva dels moviments. Això ha de servir perquè la ciutadania comprengui amb major profunditat els debats polítics que existeixen a les institucions del règim.

Potenciar mitjans de comunicació locals que serveixin per instituir una esfera d’opinió pública sobre l’agenda dels moviments socials.

Denunciar les barreres a la llibertat d’expressió portant les veus més silenciades a les institucions parlamentàries, especialment aquelles que directament pateixen repressió directa per l’exercici d’aquest dret fonamental.

PARTICIPACIÓ

Fixar l’agenda parlamentària en els paràmetres de l’agenda dels moviments socials. Les intervencions dels parlamentaris de la CUP ja sigui amb la veu, la iniciativa o el vot es faran des de la perspectiva de reforçar el contrapoder popular.

Participar d’aquells debats dels quals els moviments socials hagin desenvolupat i consolidat un discurs rupturista propi. En el mateix sentit abstenir-se dels temes que desconeixem o el discurs encara no sigui prou madur. En aquest sentit la CUP treballarà perquè les activistes dels moviments puguin intervenir directament en les sessions parlamentàries o les comissions.

Defensar totes les Iniciatives Legislatives Populars (ILP) presentades al registre dels parlaments llevat d’aquelles que contradiguin els principis polítics de la CUP.

Treballar per tal que els moviments s’engresquin a confeccionar les propostes de documents i textos legals, facin les esmenes als projectes de llei i als pressupostos, interpel·lin al govern directament o a través dels parlamentaris… l’activitat parlamentària de la CUP ha d’estar fonamentada en la participació directa dels activistes.

Representar la diversitat d’opinió de les assemblees. En aquest sentit els parlamentaris de la CUP vetllaran amb la seva veu i el seu vot per representar les postures consensuals (majoritàries), però també les dissensuals (minoritàries) en la seva respectiva proporció.

Obrir els pressupostos de la Generalitat de Catalunya a la participació dels ciutadans en sintonia al que ja comencen a fer alguns Ajuntaments.

Convocar espais de deliberació, participació i decisió als barris, viles i ciutats dels Països Catalans,mitjançant assemblees obertes, consultes ciutadanes… per tal de correlacionar les posicions polítiques de les gents amb la de la CUP i els seus parlamentaris. En aquest sentit la CUP ha de preparar els canals de participació adequats a aquests objectius de manera estatutària.

Explorar les vies telemàtiques i interactives de participació política com a formes complementàries als òrgans abans esmentats.

Aconseguir el dret a sufragi passiu (ser escollit com a representant) de totes les persones. En aquest sentit ampliar aquests drets als joves menors d’edat, a les persones migrades i els reclusos en centres penitenciaris. En qualsevol cas denunciar la seva exclusió del sistema representatiu.

DECISIÓ

Garantir el dret de sufragi actiu (escollir representants) per a totes les persones. En aquest sentit ampliar aquest dret als joves menors d’edat, les persones migrades i els reclusos en centres penitenciaris. En qualsevol cas denunciar la seva exclusió del sistema representatiu.

Aprofundir el dret al sufragi actiu preveient la possibilitat de modificar la Llei Electoral i introduir les llistes obertes i desbloquejades.

Aprovar un mecanisme de revocació de les lleis i els pressupostos, mitjançant la participació dels ciutadans.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s